Ρίζες | Παναγιώτης Νικολαΐδης

πανα

της γιαγιάς Μαριάννας

Έκοψεν έναν τρυφερόν κλωνίν βασιλιτζάν
τζι έδωκεν μου το
Βαλ’ το μες στο νερόν
τζι εν να πετάξει ρίζες λαλεί μου
Να με θυμάσαι γιε μου πον να πεθάνω
στην αυλήν σου
Εφύτεψα το
τζι εγίνην πλατύφυλλον δεντρόν
Τζι εμουσκομύριζεν ο ουρανός
τζι ο τόπος
το φαΐν μου
Έναν σειμώναν άξιππα εξέρανεν
Στην εφτομάν
εχάσαμεν τζαι την γιαγιάν

Γεμώσαν δάκρυα τα ρούχα μου


σειμώναν= χειμώνας
μουσκομυρίζει= μοσχομυρίζει
άξιππα= ξαφνικά
εφτομάν= εβδομάδα

[φωτ: Τάκης Τλούπας,
Μεταφέροντας το ψημένο ψωμί στα Αμπελάκια, 1972]